“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Posts tagged ‘Iman Kepada Hari Kiamat’

Iman Kepada Hari Kiamat

photo_2017-11-03_18-26-26
Kitab Aqidah Washitiyyah
بسم الله الرحمن الرحيم

Bahwasanya hari kiamat itu akan tegak sebagaimana yang Allah khobarkan dalam kitabnya dan melalui lisan RosulNya dan merupakan ijma kaum muslimin.

Ketika hari kiamat itu manusia yang dikubur akan dibangkitkan, dan manusia yang tidak dikubur juga akan dibangkitkan Allah azza wa jalla,

Allah jalla wa ‘ala berfirman: Surah Al-Mutaffifin, 3-6

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (lebih…)

Iklan