“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Posts tagged ‘Aqidah dan Tauhid’

Hak Allah Yang Tertinggi

Hak Allah Yang Tertinggi

Dan hak Alloh ta’ala yang tertinggi adalah : mentauhidkan Alloh dalam peribadatan. Sungguh kebanyakan orang telah menyombongkan diri terhadaap tauhid dan mereka menyia-nyiakan hak-hak Alloh. Manakala mereka menyia-nyiakannya; hak merekapun disia-siakan. 

           Dari Mu’adz bin Jabal رضي الله عنه yang berkata : (lebih…)

Iklan