“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Posts tagged ‘Abu Zakariyyah harits Al-Jabaliy’

Talaq dan Iddah

talaq

Pertanyaan : بسم الله  Pada surat At Talaq ayat 4 berbunyi : “Dan perempuan-perempuan  yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”

Seperti apa tafsir dari ayat tersebut untuk perempuan-perempuan yang hamil, apakah untuk perempuan yang sudah bersuami lalu meninggal suaminya atau perempuan yang belum menikah dan berzina? Mohon penjelasannya ustadz.    بارك الله فيك 

Jawab : Bismillaah…Baarokallohufiikum…insyaAlloh kami akan memberikan beberapa faedah yang sangat berharga insya Alloh ta’aala yaitu : (lebih…)

Iklan