“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Keyakinan bathiniyyah  dan bahayanya terhadap umat ini

عقائد الباطنية وخطرها على الأمة

Pemahaman pemahaman albathiniyyah yang ada dalam kelompok kafir .

Pemahaman untuk kalimat syahadat.

Syahadat menurut kaum muslimin adalah : rukun pertama dari rukun-rukun Islam, dan definisinya : tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dalil untuk definisi ini adalah firman Allah Ta’ala :

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah Yang Haq dan apa saja yang mereka seru selain dari Allah, benar benar batil, dan sungguh Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” QS: Al-Hajj 62

Yang tersusun dari dua rukun : peniadaan dan penetapan.
Tiada  Ilah : meniadakan ketuhanan dari segala sesuatu selain Allah azza wa jalla.
Kecuali Allah : penetapan ketuhanan itu hanya milik. Allah azza wa jalla.

Adapun orang-orang kafir itu telah mengartikannya dengan tafsiran-tafsiran yang menentang akal, dalil-dalil, aqidah – qaidah dan landasan. Sebuah pemahaman yang tidak ada pada Yahudi maupun Nashrani yang mendahului mereka dan tidak juga seorangpun kecuali mereka sendiri. Dan Allah lebih mengetahui.

Asyiirazi (Semoga laknat Allah atasnya), berkata : “Sungguh kalimat ini adalah kalimat ikhlas yang mencakup melingkupi semua ciptaan Allah, maha suci Dia yang mengetahui akal, yang mengetahui jiwa, mengetahui perbintangan, mengetahui tabiat yang kecil bentuk nya, dan bersihnya dosanya.”

“Sungguh perumpamaannya bagaikan mani yang walaupun sedikit, tapi mencakup bentuk bentuk yang nampak dan yang tidak tampak, dari gambaran manusia yang terbentuk sesuai alam tubuh.”

“Di mana dia dilahirkan dengan akal dan jiwanya, sehingga jika kekufuran, maka meliputi alam-alam dan yang di dalamnya, seperti lingkupan garis bundar pada pusatnya. “Selesai.

Kemudian orang jelek ini mulai membagi apa yang Allah turunkan dari Qur’an, dan tidak   ada sama sekali dalilnya, yang cuma kesesatan penyelewengan, kedustaan, kekufuran dan melampaui.

Dia katakan : “Sungguh kalimat ini penafian di awal dan penetapan diakhir, penafiannya dalam ucapan kita : Ilaaha, dan penetapan dalam ucapan kita : kecuali Allah.

Jadi, penafian dan penetapan dari ucapan : laa ilaaha illallah, ada dua fasal dan susunan kalimat semuanya, dari tiga huruf, Alif, Laam dan Haa’, dan menjadi banyak karena   dari pengulangan, jadilah apa yang kita ucapkan semuanya lima fasal.

Dan dalamnya ada empat kata :  Laa : satu kata, ilaaha : satu kata, illa : satu kata, Allah : satu kata. Dan ada tujuh potong : Tidak ada satu ilah yang dua, kecuali dua, Allahlah dua, maka itu tujuh, dan jumlah huruf nya semuanya dua belas, jadi keseluruhannya dua puluh delapan.

Dan kami memberikan perumpamaannya dari langit dan bumi dan potongan hari dan manusia yang merupakan alam kecil, dan dari Qur’an yang merupakan pengetahuan Agama dengan izin allah ta’ala untuk mengetahui pertemuan sebagian dengan yang lain dan persaksian yang satu untuk yang lainnya, itu merupakan ketentuan yang kuasa dan yang paling mengetahui.

Dia katakan : sungguh permisalannya di langit tentang nafi dan itsbat, adalah bintang yang tetap dan yang tidak tetap.  Dan tiga huruf yang merupakan susunan kata adalah tiga permata : matahari, bulan dan bintang. Dan empat kata adalah : panas, dingin kering dan basah. Dan potongan yang tujuh adalah : tujuh yang mengatur. Dan huruf yang dua belas adalah : bintang yang dua belas, maka total nya dua puluh delapan.

Dan kami permisalkan untuk di bumi :  Nafi dan itsbat adalah yang tegak dan yang roboh, tiga pertama adalah : panjang, lebar, dalam.  Kata Empat : pasir, sumber, tumbuhan, dan hewan-hewan. Dan tujuh potongan adalah : tujuh propinsi ,  Dua belas huruf adalah : dua belas Jazirah, maka itulah dua puluh delapan. Dan  perumpamaannya pada harian adalah :
Nafi dan Itsbat : siang malam.Tiga permata : lampau, sekarang dan akan datang. Empat kata adalah : empat musim, musim dingin, panas , semi, dan musim gugur. Tujuh potongan adalah : tujuh hari dari ahad sampai sabtu. Dua belas huruf adalah : dua belas bulan . Maka dua puluh delapan. Selesai.

Kemudian dia terus mengigau seperti ini.

Wahai yang punya akal sehat dan fitrah yang lurus : “Apakah kalian pernah melihat dan mendengar yang lebih bodoh akalnya, dan lebih parah kesesatannya, dari pada mereka yang mengembar-gemborkan apa yang tidak pernah Allah turunkan dalam Qur’an dan tidak akan mereka mendapatkan buktinya  ?

Maka hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah, wahai kaum muslimin, dan waspadalah kalian dari wali-wali syaitan yang menyelewengkan kalimat tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba.

Mereka mengkosongkannya dari artinya yang benar, yaitu mengesakan Allah dalam perkara yang wajib bagi Allah subhanahu wata’ala, kalaulah ini artinya, tidak akan diingkari oleh Abu lahab, Abu Jahl, Ubay bin Khalaf, dan Ibnu Abi Mu’aith.

Karena tafsir ini merupakan wahyu syaitan, bukan wahyu Al-Qur’an, yang tidak bertentangan dengan peribadatan selain Allah azza wa jalla.

Yaa Allah selamatkanlah, agar tidak dekat dan loyal kepada orang-orang seperti mereka, yang dungu otaknya, menolak apa yang dinukilkan dari Qur’an dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Sumber :
عقائد الباطنية وخطرها على الأمة
Keyakinan keyakinan bathiniyyah dan bahayanya atas ummat.

Milik  Al-Fadhil  Abdul  hamid Al-Hajuriy  hafidzahullah 40/41

Semoga Allah membalas kebaikan bagi yang membacanya dan membantu kita menyebarkannya.

Ditulis oleh : Syaikh Abu  Muhammad  Abdul-Hamid bin  Yahya Al-Hajuriy(Hafidzahullah)

Alih Bahasa : Abu  Adam Abdan Shakur Al-Baliy (Hafidzahullah)

Keyakinan bathiniyyah  dan bahayanya terhadap umat ini

NASKAH ASLI

عقائد الباطنية وخطرها على الأمة

التأويلات الباطنية لدى هذه الفرقة الكافرة

 تأويل كلمة الشهادة:

الشهادة عند المسلمين هي: الركن الأول من أركان الإسلام، وتعريفها: “لا إله إلا الله،–أي: لا معبود بحق إلا الله” والدليل على هذا التعريف قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير﴾(الحج:62) وهي تتكون من ركنين: النفي والإثبات: لا إله نفي الإلوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، إلا الله: إثبات الإلوهية لله عز وجل.
أما هؤلاء الكفرة فقد فسروها بتفسيرات خالفوا فيها المعقول والمنقول والقواعد والأصول، تأويل لم يسبقهم إليه يهودي ولا نصراني ولا أحد إلا هم، والله أعلم.
قال الشيرازي لعنه الله: “إن هذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص كلمة جامعة حاصرة لجميع خلق الله سبحانه من عالم العقل، وعالم النفس، وعالم الأفلاك، وعالم الطبيعة على صغر حجمها ونضارة جرمها، إن مثلها مثل النطفة التي هي على قلتها حاصرة للأشكال الظاهرة والباطنة من الصور الإنسانية المتشكلة بأشكال عالم الجسم من حيث كونها مولدة بعقله ونفسه، حتى أنها من حيث الكفر تحيط بالعوالم وما فيها إحاطة خط الدائرة بمركزها”( ) اهـ.
ثم يشرع هذا الخبيث في تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عليها ثمة برهان، وإنما هو الزيغ والضلال والبهتان والكفر والطغيان، قال: “إن هذه الكلمة نفي في الأول وإثبات في الآخر، فالنفي في قولنا: إله، والإثبات في قولنا: إلا الله…”
فالنفي والإثبات من قول: لا إله إلا اله فصلان وتركيب الكلمة جميعاً من ثلاثة أحرف ألف ولام وهاء، وإنما كثرت من جهة التكرار يكون جملة ما قلناه خمسة فصول.
وفيها أربع كلمات: لا كلمة. إله كلمة. إلا كلمة. الله كلمة، وفيها سبع مقاطع لا واحد إله اثنان إلا اثنان الله اثنان فتلك سبعة وعدد الحروف جميعها اثنا عشر، فيكون جملتها ثمانية وعشرين.
ونحن نقيم أمثلتها من السماء والأرض وتقطيع الأيام والإنسان الذي هو العالم الصغير، ومن القرآن الذي هو عالم الدين بإذن الله تعالى ليعرف تقابل بعضها ببعض، وشهادة بعضها لبعض، ذلك تقدير العزيز العليم.
قال: “إن أمثلتها في السماء في النفي والإثبات الكواكب الثابتة وغير الثابتة، والأحرف الثلاثة التي منها تركيب الكلمة الجواهر الثلاثة: الشمس والقمر والنجوم والكلمات الأربع: الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. والمقاطع السبعة المدبرات السبعة، والحروف الاثنا عشر: البروج الاثنا عشر، فذلك ثمانية وعشرون”.
قال:”ونحن نقيم أمثلتها من الأرض، فالنفي والإثبات العامرة والخراب الجواهر الثلاثة الطول والعرض والعمق، والكلمات الأربع التراب والمعادن والنبات والحيوان. والمقاطع السبعة: الأقاليم السبعة، والحروف الاثنا عشر الجزائر الاثنا عشر، فذلك ثمانية وعشرون”.
وأمثلتها في الأيام النفي والإثبات الليل والنهار، والجواهر الثلاثة: الماضي والحال والمستقبل، الكلمات الأربع: الفصول الأربعة: شتاء وصيف وربيع وخريف، المقاطع السبعة: الأيام السبعة من الأحد إلى السبت. الحروف الاثنا عشر: الشهور الاثنا عشر، فذلك ثمانية وعشرون” اهـ.
ثم يستمر هذيانه على هذا المنوال.
فيا أهل العقول السلمية، والفطر المستقيمة: هل رأيتم أو سمعتم أسخف عقولاً وأكثر ضلالاً من هؤلاء الذين يتشدقون بما لم ينزل الله عز وجل به سلطاناً بما لن يجدوا له برهاناً، ألا فلتتقوا الله أيها المسلمون وكونوا على حذر من أولياء الشيطان الذين حرفوا كلمة التوحيد التي هي حق الله على العبيد، وعطلوها من المعنى الحق لها، وهو إفراد الله بما يجب له سبحانه وتعالى، ولو كان هذا هو معناها ما تنكر لها أبو لهب، وأبو جهل، وأُبي بن خلف، وابن أبي معيط؛ لأن هذا التفسير الذي هو من وحي الشيطان لا من وحي القرآن لا يعارض ولا يناقض عبادة ما سوى الله عز وجل.
فاللهم سلم أن يُقرب ويوالى مثل هؤلاء، سخفاء العقول ورافضين المنقول من الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

المصدر
عقائد الباطنية وخطرها على الأمة
للشيخ الفاضل عبد الحميد الحجوري حفظه الله
ص40/42

جزى الله خيرآ من قرأها وساعدنا على نشرها

Iklan

Tinggalkan Balasan Ash Habul Hadits

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: