“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Membaca Al Quran Saat Haid & Haid

 :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الی يوم الدين اما بعد

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam atas nabi kita Muhammad ﷺ dan keluarganya, shahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan baik, hingga hari kiamat, dan kemudian :

Sering sekali ada pertanyaan tentang hukumnya orang yang junub dan haid membaca Al-Qur’an dan memegang mushaf.
Dan telah terjadi perselisihan ulama pada permasalaham ini. Disana ada tiga pendapat.

  • Pendapat pertama: Mayoritasnya melarang semuanya .
  • Pendapat kedua: Sekelompok ulama membolehkannya.
  • Pendapat ketiga: Ada yang merinci, boleh membaca dan tidak boleh menyentuh.

Dan disini kita sebutkan landasan yang digunakan oleh yang membolehkan, ada yang global sebagai mana dalam Shahihain dan yang lainnya :

.1.

 عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنبفانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال: ((أين كنت يا أبا هريرة)). قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سبحان الله إن المؤمن لا ينجس)).

1. Dari Abu Hurairah bahwasanya dia bertemu Nabi ﷺ di salah satu jalan di Madinah, dan dia junub. Maka dia menyelinap pergi untuk mandi, sehingga Rasulullah ﷺ mencari-carinya. Ketika dia datang kembali, beliau pun bertanya, “Kemana kamu pergi wahai Abu Hurairah ?” Dia menjawab, “Wahai Rasulullah, engkau menemuiku dalam keadaan aku junub, aku merasa tidak suka untuk duduk bersama kamu hingga aku mandi. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Maha Suci Allah, orang mukmin itu tidak najis.”

.2.

  و عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا. قال: ((إن المسلم لا ينجس)). أخرجهما مسلم في صحيحه

2. Dari Hudzaifah bahwa Rasulullah ﷺ bertemu dengannya dan dia junub, dia pun menghindar dan mandi, kemudian datang dan mengatakan : “Aku junub” Beliau berkata : “Sungguh orang muslim itu tidak najis”. Riwayat Muslim dalam Shahihnya.

.3.

((عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ناوليني الخمرة من المسجد)). قالت فقلت إني حائض. فقال: ((إن حيضتك ليست في يدك

3. Dari Aisyah dia berkata : Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: “Ambilkanlah aku minyak wangi dari masjid !”. Aisyah lalu menjawab : “Sesungguhnya aku sedang haid”. Beliau pun bersabda: “Sesungguhnya haidmu tidak terletak pada tanganmu”.

.4.

 وعن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن

4. Dari Aisyah mengatakan : “Rasulullah ﷺ bersandar di pangkuanku ketika aku haid, dan beliau baca Al-Qur’an”.

.5.

عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض

5. Dari Aisyah mengatakan : “Rasulullah ﷺ, mendekatkan kepalanya kepadaku ketika aku dikamarku dan aku rapikan rambutnya dan aku haid”.

.6.

عن عائشة- رضي الله عنها- قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سوف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ((ما يبكيك)). فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: ((ما لك لعلك نفست)). قلت نعم. قال: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)).

6. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata, “Kami pernah keluar bersama Rasulullah ﷺ dan tidak ada maksud lain kecuali untuk haji. Dan ketika sampai di Sarif, aku mengalami haid. lalu Rasulullah ﷺ menemuiku yang pada saat itu aku sedang menangis, Maka beliau pun bertanya: apa yang menyebabkanmu menangis? Aku menjawab, “Demi Allah, sekiranya aku tidak keluar di tahun ini”.Beliau bertanya lagi: “Ada apa denganmu?” sepertinya kamu sedang haid?”/Aku menjawab, “Ya”.Beliau bersabda: “Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas kaum wanita dari anak keturunan Adam. Lakukanlah sebagaimana apa yang biasanya dilakukan oleh seorang yang haji, hanya saja kamu tidak boleh thawaf di Baitullah hingga suci.”

.7.

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه

7. Dari Aisyah berkata: “Nabi ﷺ selalu menyebut Allah dalam semua keadaannya”.

Dan dalil-dalil ini dan yang dalam babnya, kita tahu bahwa seorang mukmin itu suci, baik laki atau perempuan, dan yang najis ketika haid adalah yang keluar dan tempat keluarnya.

Boleh bagi dia membaca Al-Qur’an, berdzikir, menyentuh mushaf, masuk masjid dan  tidak ada dalil akan larangannya.

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، فأعتقوها، فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح  أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدياة وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحدياة فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به- زعمتم- وأنا منه بريئة، وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت:  ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ** ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني 

Dan didalam “Shahihain” diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anha: “Terdapat seorang hamba wanita berkulit hitam milik suatu kaum Arab yang mereka bebaskan dan dia tinggal bersama mereka. Hamba itu berkata: Satu ketika anak perempuan mereka keluar dengan memakai selendang merah yang dibuat dari kulit dan dihiasi dengan batu permata. Dia meletakkannya, atau terjatuh, sehingga terbanglah seekor burung sedangkan selendang tersebut terletak di atas tanah. Burung itu menganggap selendang tersebut adalah seketul daging lalu ia menyambarnya. Kemudian mereka mencari selendang tersebut namun tidak menemuinya. Akhirnya mereka menuduh aku yang mengambilnya. Mereka mulai mencarinya sehingga memeriksa kemaluannya. Demi Allah, Sungguh aku masih berdiri di kalangan mereka. Sehingga tiba-tiba terbanglah burung itu dan melemparkan selendang tersebut. Selendang tersebut jatuh tepat di antara mereka. Lalu aku berkata: Inilah selendang yang kalian tuduh aku mengambilnya padahal aku bersih dari semua tuduhan itu dan inilah selendang tersebut. Maka aku datang kepada Rasulullah ﷺ dan masuk Islam. ‘Aisyah berkata: Sejak itu dia mendapat tempat tinggal berupa kemah atau bilik kecil berbumbung rendah di dalam masjid. Budak itu biasa mendatangiku dan berbicara denganku. Dia tidak pernah duduk di hadapanku melainkan berkata: Dan hari selendang itu di antara keajaiban Tuhan kami, Ketahuilah dari negeri kafir dia menyelamatkan aku.”

Dan Bukhari memberikan bab tidurnya wanita di masjid. Dan perempuan tentu mendapatkan haid, junub dan yang lainnya.

Adapun firman Allah Ta’ala:  لايمسه الا المطهرون  “Tidaklah menyentuh nya kecuali Al Muththahharun.” 

Maksudnya adalah: Lauhul Mahfuzh. Dan kata المطهرون Al Muththahharun adalah malaikat. Andai saja yang dimaksud adalah yang tidak ada hadatsnya, pastilah mengatakan : kecuali Al Mutathahharun.

Asy Syaukani berkata dalam Fathul Qadir: Berkata Al Wahidi : Mayoritas Ahli tafsir berpendapat bahwa kata ganti itu kembali kepada kitab maknun, yaitu : tidak ada yg menyentuh kitab maknun kecuali Al Muththahharun, mereka adalah malaikat.

Ada yang mengatakan: Mereka malaikat, para rasul Bani Adam.

Dan arti tidak لايمسه adalah: Sentuhan yang real (nyata)

Ada yang mengatakan: Tidak ada yang turun dengannya kecuali Al Muththahharun.

Ada yang mengatakan: Artinya : Tidak membacanya. Dan maksudnya kitab maknun adalah Al-Qur’an.

Ada yang mengatakan: Tidak ada yang menyentuhnya kecuali Al Muththahharun dari hadats dan najis, seperti perkataan Qatadah dan yang lainnya

Dan Al Kalbi berkata: Al Muththahharun dari syirik.

Ar rabi’ bin Anas: Al Muththahharun dari dosa dan kesalahan.

Muhammad bin Al fadhl dan yang lainnya : arti لايمسه : tidak membacanya, kecuali Al Muththahharun, yaitu Al Muwahhidun (orang yang bertauhid)

Berkata Al Farraa’: Tidak dapat manfaat dan barakah nya kecuali Al Muththahharun, yaitu Mukminin.

Al Husain bin Al Fadhl berkata: Tidaklah mengetahui tafsir dan ta’wilnya kecuali yang Allah sucikan dia dari syirik dan nifaq.

Mayoritas ulama berpendapat tidak bolehnya yanh berhadats menyentuh mushaf. 

Dan juga Ali, Ibnu Mas’ud, Sa’d bin Abi Waqqash dan Said bin Zaid, Atha’ dan Az Zuhriy, An Nakha’iy, Al Hakam, Hammad, dan sekelompok fuqaha, diantaranya Syafi’i dan Malik.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Asy Sya’biy dan sekelompok dari mereka, Abu Hanifah, bahwa boleh yang berhadats menyentuh mushaf, dan telah kami jelaskan yang benar dalam Syarah kami untuk kitab Al Muntaqo , maka silakan  merujuk kembali. Selesai.

Adapun hadits : “Tidaklah menyentuh Al-Qur’an kecuali yang suci” Itu adalah hadits mursal, tidak bisa melawan yang shahih dalam Shahihain dan yang selainnya.

Kalaulah haid dilarang baca atau sentuh mushaf, pasti lah dijelaskan nabi ﷺ dengan sejelas jelasnya, dan dinukilkan oleh orang yang terpercaya lagi mantap, sebagaimana larangan shalat dan puasa bagi yang haid.

Karena amat banyak perkara yang menjadikan seseorang mau membaca Al-Qur’an dan karena senangnya mereka berbuat baik.

Adapun riwayat Tirmidzi 131 dan yang lainnya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang sampai nabi, bersabda:

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن

“Seorang yang haid dan junub tidak membaca sedikit pun dari Al-Qur’an.” Imam Ahmad tatkala ditanya anaknya, sebagaimana nukilan Al Uqailiy dalam Adh Dhuafaa’ : Batil, diingkari oleh Ismail Bin Ayyasy. Dan sebagai mana abu Hatim yang dibawakan oleh anaknya dalam kitab Al ‘ilal.

Dan Ibnu Taimiyah berkata sebagaimana dalam Al fatawa : hadits yang lemah, dengan kesepakatan ahli hadits dan pakar pengetahuan. Dan beliau berkata : Dan sudah maklum, bahwa perempuan haid di masa rasulullah ﷺ dan tidak pernah melarang mereka membaca Al-Qur’an, sebagaimana  beliau tidak melarang dari dzikir dan doa.

Bahkan menyuruh yang haid keluar pada hari raya, mereka takbiran bersama muslimin.

Dan menyuruh yang haid melaksanakan manasik haji semuanya kecuali thawaf Ka’bah: Bertalbiyah dalam keadaan dia haid, dan juga di Muzdalifah, Mina dan yang lainnya dari tempat-tempat. Wallahu a’lam.

Maka sebagaimana tadi, maka yang kuat adalah bolehnya  orang yang junub, haid dan yang berhadats membaca Al-Qur’an, dan juga menyentuhnya, dan yang lebih utama bersuci dulu, sebagaimana hadits : Dan saya tidak suka menyebut Allah kecuali dalam keadaan suci. Dan asalnya dalam Ash Shahih dari Abu Juhaim. Wallahu a’lam..

******

Ditulis oleh: Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid bin Yahya bin Zayd Al-Hajuriy Az-Zoukoriy (Hafidzahullah)

29 Rabiul-Thani 1437 H

Alih Bahasa: Abu Adam Abdan Syakur Al-Baliy (Hafidzahullah)

Membaca Al Quran Saat Haid & Haid

 :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الی يوم الدين اما بعد
فيكثر السؤال عن حكم قرأة الجنب والحائض للقرآن ومس المصحف وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلی ثلاثة أقوال
الأول: فجمهورهم علی المنع من ذلك كله.
الثاني:  ذهب جمع من أهل العلم الی جواز ذلك.
الثالث: وبعضهم له تفصيل في جواز القرأة ومنع مس المصحف.
ونذكر هنا بعض ما استدل به المجيزون فمنها عمومات ما في الصحييحين وغيرهما ومنها:

1- عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال: ((أين كنت يا أبا هريرة)). قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سبحان الله إن المؤمن لا ينجس)).

   2- و عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا. قال: ((إن المسلم لا ينجس)). أخرجهما مسلم في صحيحه.

3- عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ناوليني الخمرة من المسجد)). قالت فقلت إني حائض. فقال: ((إن حيضتك ليست في يدك)).

  4- وعن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.   
5- عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض.

6- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ((ما يبكيك)). فقلت والله لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: ((ما لك لعلك نفست)). قلت نعم. قال: ((هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)).

7- عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.

من هذه الادلة وما في بابها نعلم ان المؤمن طاهر سواء كان رجلا او امراة ويكون النجس في حال حيض المرأة هو الخارج ومكانه ويجوز لها ان تقرأ القران وتذكر الله وتمس المصحف وتدخل المسجد ولا دليل علی المنع وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب، فأعتقوها، فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح   أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدياة وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحدياة فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به- زعمتم- وأنا منه بريئة، وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت:   ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ** ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني  وبوب عليه البخاري باب نوم المرأة في المسجد والمرأة يلحقها الحيض والجنابة ونحوه.   واما قول الله تعالى : لايمسه الا المطهرون. فالمراد بالكتاب اللوح المحفوظ والمراد بقوله (المطهرون.) الملائكة ولو كان المراد رفع الحدث لقال (الا المتطهرون).

ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ الشوكاني في فتح القدير قال ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﺣ‍‍ﺪ‍ﻱ‍: ‍ﺃ‍ﻛ‍‍ﺜ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﺮ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﺃ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻀ‍‍ﻤ‍‍ﻴ‍‍ﺮ ‍ﻋ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﺪ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻥ‍, ‍ﺃ‍ﻱ‍: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﺲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍, ‍ﻭ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍م‍‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻜ‍‍ﺔ, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍: ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍مل‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻜ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺳ‍‍ﻞ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺑ‍‍ﻨ‍‍ﻲ‍ ‍ﺁ‍ﺩ‍ﻡ‍, ‍ﻭ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﻰ «‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍» ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻘ‍‍ﻲ‍, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍: ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻩ‍: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﺰ‍ﻝ‍ ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍: ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﺎ‍ﻩ‍: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺅ‍ﻩ‍, ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻰ ‍ﻛ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﺍ‍ﺩ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺏ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻜ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻥ‍ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺁ‍ﻥ‍, ‍ﻓ‍‍ﻘ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﺣ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﺙ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺄ‍ﻧ‍‍ﺠ‍‍ﺎ‍ﺱ‍. ‍ﻛ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻗ‍‍ﺘ‍‍ﺎ‍ﺩ‍ﺓ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍: ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻜ‍‍ﻠ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍:
‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﻙ‍. ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺮ‍ﺑ‍‍ﻴ‍‍ﻊ‍ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﺲ‍: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻧ‍‍ﻮ‍ﺏ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺨ‍‍ﻄ‍‍ﺎ‍ﻳ‍‍ﺎ. ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻣ‍‍ﺤ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻀ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍:
‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﻰ ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻘ‍‍ﺮ‍ﺅ‍ﻩ‍, ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍ ‍ﺃ‍ﻱ‍: ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻮ‍ﺣ‍‍ﺪ‍ﻭ‍ﻥ‍. ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﺮ‍ﺍﺀ: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﺪ ‍ﻧ‍‍ﻔ‍‍ﻌ‍‍ﻪ‍ ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﺮ‍ﻛ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﻄ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﻥ‍, ‍ﺃ‍ﻱ‍: ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺆ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻮ‍ﻥ‍. ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﺴ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻀ‍‍ﻞ‍: ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻌ‍‍ﺮ‍ﻑ‍ ‍ﺗ‍‍ﻔ‍‍ﺴ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﻭ‍ﺗ‍‍ﺄ‍ﻭ‍ﻳ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻃ‍‍ﻬ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﻙ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﺎ‍ﻕ‍.
‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﺫ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻤ‍‍ﻬ‍‍ﻮ‍ﺭ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻰ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻊ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﺪ‍ﺙ‍ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺼ‍‍ﺤ‍‍ﻒ‍, ‍ﻭ‍ﺑ‍‍ﻪ‍ ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻋ‍‍ﻠ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﻌ‍‍ﻮ‍ﺩ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺎ‍ﺹ‍ ‍ﻭ‍ﺳ‍‍ﻌ‍‍ﻴ‍‍ﺪ ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﺯ‍ﻳ‍‍ﺪ ‍ﻭ‍ﻋ‍‍ﻄ‍‍ﺎﺀ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻫ‍‍ﺮ‍ﻱ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻨ‍‍ﺨ‍‍ﻌ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻜ‍‍ﻢ‍ ‍ﻭ‍ﺣ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﺩ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﻬ‍‍ﺎﺀ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﺎ‍ﻓ‍‍ﻌ‍‍ﻲ‍. ‍ﻭ‍ﺭ‍ﻭ‍ﻱ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﺑ‍‍ﻦ‍ ‍ﻋ‍‍ﺒ‍‍ﺎ‍ﺱ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺸ‍‍ﻌ‍‍ﺒ‍‍ﻲ‍ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻋ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻨ‍‍ﻬ‍‍ﻢ‍ ‍ﺃ‍ﺑ‍‍ﻮ ‍ﺣ‍‍ﻨ‍‍ﻴ‍‍ﻔ‍‍ﺔ, ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﻳ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺯ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﺤ‍‍ﺪ‍ﺙ‍ ‍ﻣ‍‍ﺴ‍‍ﻪ‍, ‍ﻭ‍ﻗ‍‍ﺪ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﺿ‍‍ﺤ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﻫ‍‍ﻮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺤ‍‍ﻖ‍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻫ‍‍ﺬ‍ﺍ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺷ‍‍ﺮ‍ﺣ‍‍ﻨ‍‍ﺎ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻤ‍‍ﻨ‍‍ﺘ‍‍ﻘ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﻠ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﻊ‍ ‍ﺇ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻪ‍. ‍انتهی
واما حديث لا يمس القرآن الا طاهر فهو حديث مرسل لا تعارض به الثوابت في الصحيحين وغيرهما..
ولو كانت الحائض ممنوعة من القراءة أو مس المصحف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانًا واضحًا ينقله عنه الثقات الأثبات كما هو الشأن في منع الحائض من الصلاة والصيام، فإن الدوعي علی قرأة القرآن متوفرة لمحبتهم للعمل الصالح.
وأما ما رواه الترمذي (131) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، قال: “لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن”. فقد قال عنه الإمام أحمد لما سأله ابنه كما نقل العقيلي في الضعفاء (ص 90): “باطل أنكره إسماعيل بن عياش”. وكذا قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل (1/49).

وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى (21/460): “وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث”.
وقال (21/460): “ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين، وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي حائض وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر”، والله أعلم. انتهی
فعلی هذا فالراجح هو جواز قرأة الجنب والحائض والمحدث للقرآن وجواز مس المصحف والأفضل التطهر لحديث (وإني كرهت ان اذكر الله إلا علی طهارة) وأصله في الصحيح عن ابي الجهيم.  والله اعلم. 

عبدالحميد بن يحي بن زيد الحجوري الزُعكُري – 29 ربيع ثاني 1437

Iklan

Tinggalkan Balasan Ash Habul Hadits

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: