“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Doa untuk mendapatkan petunjuk

Alhamdulillah Was Shalaatu Was Salaamu Alaa Rasuulillah, adapun setelah ini:

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Dahulu aku senantiasa mengajak ibuku agar mau masuk Islam, ketika itu ia masih musyrik. Suatu hari aku mengajaknya namun dia justru memperdengarkan ku tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang tidak aku sukai, maka aku datang menemui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dalam keadaan menangis, lalu aku katakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku selalu mengajak ibuku untuk masuk Islam akan tetapi dia enggan mengikuti ajakanku itu, kemudian suatu ketika ketika aku mengajaknya untuk itu, dia justru memperdengarkan kepadaku mengenai dirimu yang membuatku tidak suka, maka doakanlah kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah.”

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pun berdoa:

“Ya Allah, tunjukilah ibu Abu Hurairah”

Kemudian aku keluar dengan perasaan gembira mengharap terkabulnya doa Nabi Allah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam itu.

Ketika pulang aku dapati pintu rumah terkunci.

Ibuku mendengar langkah kedua kakiku, lalu dia mengatakan:

“Tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah”.

“Lalu aku mendengar suara gemericik air.”

Abu Hurairah mengatakan: “Ternyata dia mandi lalu mengenakan pakaian rumahnya dan bergegas memakai kerudungnya kemudian membukakan pintu, dia mengatakan, ‘Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.’

Abu Hurairah berkata: “Aku pun kembali menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, aku menemui beliau sambil menangis karena bahagia.”

Abu Hurairah berkata: Aku katakan: “Wahai Rasulullah, bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doa anda dan memberikan petunjuk kepada ibu Abu Hurairah.”

“Maka beliaupun memuji Allah, menyanjung-Nya dan mengucapkan kata-kata yang baik.”

“Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hamba-Nya yang beriman dan agar Allah membuat kami pun mencintai mereka.”

Abu Hurairah berkata, “Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam berdoa, “Ya Allah, jadikanlah hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya sebagai orang yang dicintai oleh hamba-hamba-Mu yang beriman dan buatlah mereka itu mencintai orang-orang yang beriman.”

Maka sejak itu tidaklah ada seorang mukmin yang tercipta dan mendengar tentang diriku atau melihatku melainkan pasti mencintaiku.

GOLD_divider_300w

Dari Abu Hauraa’,  dia berkata: Berkata Al Hasan bin Ali semoga Allah meridhoi keduanya, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah mengarjariku doa yang aku ucapkan saat witir:

اللهم اهدني فيمن هديت،
وعافني فيمن عافيت،
وتولني فيمن توليت،
وبارك لي فيما أعطيت،
وقني شر ما قضيت،
إنك تقضي ولا يقضى عليك،
وإنه لا يذل من واليت،
ولا يعز من عاديت،
تباركت ربنا وتعاليت،

“Wahai Allah, berilah petunjuk padaku sebagaimana Engkau berikan petunjuk (kepada selainku),
Berilah keselamatan kepadaku sebagaimana Engkau berikan keselamatan (kepada selainku),
Jadikanlah aku wali-Mu sebagaimana Engkau jadikan  (selainku) sebagai wali,
  Berilah berkah kepadaku pada semua pemberian-Mu,
   Lindungilah aku dari keburukan perkara yang Engkau takdir kan,
    Sesungguhnya Engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu,
    Dan tidak akan hina orang yang Engkau jadikan wali,
    Dan tidak mulia orang yg Engkau musuhi,
    Mahasuci dan Mahatinggi Engkau, wahai Rabb kami.”

GOLD_divider_300w

    Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dahulu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam jika shalat malam, mengawali shalat nya :

اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل،
فاطر السماوات والأرض،
عالم الغيب والشهادة،
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك،
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi,
Yang mengetahui yang ghaib dan yang tampak,
Engkau yg memberikan keputusan bagi hamba-hamba-Mu dalam perselisihan mereka,
Tunjukkanlah padaku dengan izin-Mu apa yang diperselisihkan dari kebenaran,
Sesungguhnya Engkau menunjuki siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.”

 GOLD_divider_300w

Dari Ali, ia berkata: Berkata kepada ku Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: Ucapkanlah:

قل اللهم اهدني وسددني، واذكر، بالهدى هدايتك الطريق، والسداد، سداد السهم

“Ya Allah, Berilah saya petunjuk dan ke-istiqamah an.
Dan ingatlah, Hidayah itu adalah petunjuk jalan.
Dan istiqamah itu adalah lurus nya anak panah.”

Dan dalam suatu riwayat: Katakanlah:

إني أسألك الهدى والسداد

“Aku memohon petunjuk dan istiqomah.”

GOLD_divider_300w

Dari Abdullah, Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, bahwa beliau bersabda :

اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu petunjuk, ketakwaan, terjaga (dari perbuatan yang merusak kehormatan) dan kecukupan.”

GOLD_divider_300w

Dari Mush’ab bin Sa’d , Dari Bapaknya, dia berkata : Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah dan berkata, ‘Ajarkan kepadaku ucapan yang dapat aku katakan.: Nabi menjawab:  “Katakanlah, ‘Tiada tuhan yang haq kecuali Allah semata,  tiada sekutu bagiNya,  Allah Mahabesar,  Segala puji yang banyak bagi Allah,  Mahasuci Allah Tuhan alam semesta,  Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”  Badui itu berkata, ‘Itu semua adalah untuk Rabb ku, lalu yg mana untukku?’. Beliau bersabda, ‘Katakanlah,:

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني

“Ya Allah ampunilah aku, berilah rahmat, hidayah dan rizki kepadaku”

Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

GOLD_divider_300w

Dari Abu Malik Al Asyja’i  Dari bapaknya, bahwa ia berkata: Dahulu apabila seseorang masuk Islam, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengajarinya shalat, kemudian memerintahkannya untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini,

اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني وارزقني

“Ya Allah, ampunilah aku,
Sayangilah aku,
Berilah aku petunjuk,
Dan jagalah aku,
Dan berilah aku rizki”

Dalam suatu riwayat :
karena semua kalimat ini mengumpulkan dunia dan akhirat untukmu

Maka dengan ini jelas lah, tentang doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam baik untuk dirinya maupun orang lain.

Beliau mengajari orang-orang dengan doa-doa tesebut, dan ketika mengajarkan doa-doa tersebut, beliau menggandengkannya dengan shalat.

*******

Ditulis oleh: Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdul Hamid Al-Hajuriy Hafidzahullah

(16 Dzul-Hijjah 1436 H)

Diterjemahkan oleh: Abu Adam Abdusy Syakur Al-Baliy Hafidzahullah

(19 Dzul-Hijjah 1436 H)

NASKAH ASLI

(( أهمية الدعاء بالهداية ))

:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أما بعد
عن أبي هريرة، قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب، فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا، قال قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم حبب عبيدك هذا – يعني أبا هريرة – وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني،،

أخرجه مسلم
عن أبي الحوراء، قال: قال الحسن بن علي رضي عنهما: علمني رسول صلى عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: – «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت»،

أخرجه أبو داود

عن عائشة رضي الله كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»
أخرجه مسلم
عن علي، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل اللهم اهدني وسددني، واذكر، بالهدى هدايتك الطريق، والسداد، سداد السهم»، وفي رواية: «قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد»

أخرجه مسلم.

عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى، والعفاف والغنى»،

أخرجه مسلم

عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: علمني كلاما أقوله، قال: ” قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ” قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: ” قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ”
أخرجه مسلم.

عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، قال: كان الرجل إذا أسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني وارزقني»
وفي رواية فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك “

فتبين من هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بها ولغيره وعلم من يدعوا بها وقرنها في التعليم بالصلاة.
أبو محمد الحجوري ١٦ الحجة ١٤٣٦

Iklan

Tinggalkan Balasan Ash Habul Hadits

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: