“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

ASH-HABUL HADITS Bukti Kenabian Sampai Tingkat Perkataan Para Hewan

Judul Asli: “Qishshoti Kalamil Bahimah Fi Itsbatin Nubuwwah”

Terjemah Bebas“Bukti Kenabian Sampai Pada Tingkat Perkataan Para Hewan”

Penulis dan penerjemah: Abu Fairuz Abdurrahman bin Soekojo Al Indonesiy ‘Afallahu Anhu 

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengantar Penulis عفا الله عنه

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وآله أجمعين أما بعد:

Telah datang risalah yang mana penulisnya حفظه اللهberkata: “terkait dengan riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam “Al Bidayah Wan Nihayah” dari Al Baihaqiy tentang kisah seorang Arab badui yang masuk Islam di hadapan Rosululloh صلى الله عليه وسلم disebabkan oleh mu’jizat yang mana dhobb berbicara dengan ucapan manusia. Apakah riwayat ini shohih?Karena Ibnu Katsir tidak menyebutkan kondisi riwayat itu.Semoga Alloh membalas Anda dengan kebaikan.

                Maka saya jawab dengan pertolongan Alloh ta’ala, dan dalam rangka saling menolong dalam kebaikan dan taqwa:

Bab Satu:

Kondisi Kisah Dhobb Si Badui Bersama Rosululloh صلى الله عليه وسلم

                Hadits ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqiy رحمه الله yang berkata: Mengabarkan kepada kami Abu Manshur Ahmad bin Ali Ad Damighoniy dari penduduk desa Namin dari Baihaq, membacanya dari asal kitabnya: menceritakan kepada kami Abu Ahmad Abdulloh bin Adi Al Hafizh pada bulan Sya’ban 362 di Jurjan: menceritakan pada kami Muhammad bin Ali ibnul Walid As Sulamiy: menceritakan pada kami Muhammad bin Abdul A’la: menceritakan pada kami Ma’mar bin Sulaiman: menceritakan pada kami Kahmas: dari Dawud bin Abi Hind: dari Amir: dari Ibnu Umar: dari Umar ibnul Khoththob رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه ، إذ جاء أعرابي من بني سليم قدصاد ضب ا ، وجعله في كمه ليذهب به إلى رحله فيشويه ويأكله ، فلما رأى الجماعة قال : ما هذا ؟ قالوا :هذا الذي يذكر أنه نبي ، فجاء حتى شق الناس ، فقال : واللات والعزى ما اشتملت النساء على ذيلهجة أبغض إلي منك ولا أمقت ، ولولا أن يسميني قومي عجولا لعجلت عليك فقتلتك فسررتبقتلك : الأسود ، والأحمر ، والأبيض ، وغيرهم. فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، دعني فأقومما « : ثم أقبل على الأعرابي ، فقال ، » يا عمر ، أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبيا « : فأقتله ، قالقال : وتكلمني أيضا ؟ – .» حملك على أن قلت ما قلت ؟ وقلت غير الحق ؟ ولم تكرمني في مجلسياستخفافا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب. –وأخرج  الضب من كمه وطرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعا : لبيك وسعديك، يا زين ، » يا ضب « : عليه وسلمقال : الذي في السماء عرشه ، وفي الأرض سلطانه ، وفي »؟ من تعبد يا ضب « : من وافى القيامة  ، قال قال : رسول رب العالمين ، »؟ فمن أنا يا ضب « : البحر سبيله ، وفي الجنة رحمته ، وفي النار عقابه. قالوخاتم النبيين ، وقد أفلح من صدقك ، وقد خاب من كذبك.قال الأعرaابي : لا أتبع أثرا بعد عين، والله لقد جئتك وما على ظهر الأرض أبغض إلي منك ،وإنك اليوم أحب إلي من والدي ، ومن عيني ، ومني ، وإني لأحبك بداخلي وخارجي وسريالحمد لله « : وعلانيتي: أشهد أن لا إله إلا الله ، وإنك رسول الله ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : .» الذي هداك بي ، إن هذا الدين يعلو ولا يعلى ، ولا يقبل إلا بصلاة ، ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن فعلمني ، فعلمه : قل هو الله أحد. قال : زدني فما سمعت في البسيط ولا في الرجز أحسن من هذا . قال:يا أعرابي ، إن هذا كلام الله ليس بشعر ، إنك إن قرأت قل هو الله أحد مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث «القرآن ، وإن قرأت مرتين كان لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن ، وإذا قرأتها ثلاث مرات كان لك كأجرقال الأعرابي : نعم الإله إلها يقبل اليسير ويعطي الجزيل. فقال له رسول الله صلى ، » من قرأ القرآن كلهقال : فقال : ما في بني سليم قاطبة رجل هو أفقر مني . فقال رسول الله ؟ » ألك مال « : الله عليه وسلم فأعطوه حتى أبطروه ، فقام عبد الرحمن بن عوف ، فقال : ، » أعطوه « : صلى الله عليه وسلم لأصحابهيا رسول الله ، إن له عندي ناقة عشراء دون البختية وفوق الأعرى ، تلحق ولا تلحق أهديت إلي يومقد « : تبوك أتقرب بها إلى الله عز وجل وأدفعها إلى الأعرابي ، فقال رسو ل الله صلى الله عليه وسلملك كناقة من درة جوفاء قوائمها « : قال : نعم ، قال » وصفت ناقتك ، فأصف ما لك عند الله يوم القيامة  من زبرجد أخضر ، وعنقها من زبرجد أصفر ، عليها هودج وعلى الهودج السندس والإستبرق، وتمر بكفقال عبد الرحمن : قد رضيت . ،» على الصراط كالبرق الخاطف ، يغبطك بها كل من رآك يوم القيامةفخرج الأعرابي فلقيه ألف أعرابي من بني سليم على ألف دابة معهم ألف سيف وألف رمح ، فقال لهم :أين تريدون ؟ فقالوا : نذهب إلى هذا الذي سفه آلهتنا فنقتله ، قال : لا تفعلوا أنا أشهد أن لا إله إلا اللهوأن محمدا رسول الله ، فحدثهم الحديث ، فقالوا بأجمعهم : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم دخلوا ،فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فتلقاهم بلا رداء، فنزلوا عن ركابهم يقبلون حيث وافوا منه وهم كونوا تحت راية « : يقولون : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم قالوا : يا رسول الله ، مرنا بأمرك ، قالفلم يؤمن من العرب ولا غيرهم ألف غيرهم.

 “Bahwasanya Rosululloh صلى لله عليه وسلم pernah ada di rombongan para Shohabat beliau, ketika datang seorang badui dari Bani Sulaim yang memburu seekor “dhobb”.Dia jadikan dhobb tadi di dalam lengan bajunya untuk dibawa ke rumahnya, memanggangnya dan memakannya. Manakala dia melihat kumpulan tadi dia bertanya: “Kumpulan apa ini?” Mereka menjawab: “Inilah orang yang dikatakan bahwasanya dia itu adalah Nabi.” Maka si badui datang hingga menyibak kerumunan orang, seraya berkata: “Demi Latt dan ‘Uzza, tidaklah wanita mengandung orang yang bisa berbicara yang lebih aku benci daripada dirimu. Andaikata bukan karena kaumku menamaiku sebagai ‘ajul (orang yang sangat tergesa-gesa) niscaya aku akan segera menyerangmu dan membunuhmu, sehingga senang dengan terbunuhnya dirimu: orang kulit hitam, orang kulit merah, orang kulit putih, dan yang selain mereka.”

                Maka Umar ibnul Khoththob berkata: “Wahai Rosululloh, biarkanlah saya bangkit lalu saya bunuh dia.” Maka beliau menjawab: “Wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwasanya Halim (orang yang tidak tergesa-gesa menghukum) itu hampir-hampir menjadi Nabi?”

                Kemudian beliau menghadapkan wajah ke si badui seraya bersabda: “Apakah yang menyebabkan dirimu berkata seperti tadi? Apakah aku berkata tidak benar?Dan engkau tidak memuliakan diriku di majelisku.”

                Si badui berkata: “Kamu bicara padaku juga?” dalam rangka meremehkan Rosululloh صلى الله عليه وسلم .demi Latt dan ‘Uzza, aku tidak beriman kepadamu sampai dhobb itu beriman kepadamu.” Lalu dia mengeluarkan dhobb dari lengan bajunya dan menurunkannya di hadapan Rosululloh صلى الله عليه وسلم .

Maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم berkata kepada dhobb tadi: “Wahai dhobb,” Maka dhobb tadi menjawab dengan lidah Arobiy yang jelas, didengar oleh semua kaum,”Saya penuhi panggilan Anda dan membantu Anda, wahai Perhiasan orang yang datang pada Hari Kiamat.” Beliau bertanya: “Siapakah yang engkau sembah wahai dhobb?” Dia menjawab,”Yang ‘arsy-Nya ada di langit, dan kekuasaan-Nya ada di bumi, jalan-Nya ada di lautan, dan rohmat-Nya ada di Jannah, hukuman-Nya ada di dalam Neraka.” Beliau bertanya: “Maka siapakah aku wahai dhobb?” Dia menjawab: “Utusan Robb alam semesta, dan penutup para Nabi. Sungguh beruntung orang yang membenarkan Anda, dan sungguh rugi orang yang mendustakan Anda.”

Si badui berkata: “Aku tidak akan mengikuti bekas setelah melihat benda secara langsung. Demi Alloh, sungguh saya datang kepada Anda dalam keadaan di atas muka bumi tiada ada orang yang lebih saya benci daripada Anda. Dan sungguh Anda pada hari ini lebih saya cintai daripada ayah saya dan daripada mata saya dan daripada diri saya sendiri.Dan sungguh saya mencintai Anda lahir batin dan luar dalam.saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar selain Alloh, dan saya bersaksi bahwasanya Anda adalah utusan Alloh.”

Maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Segala pujian bagi Alloh yang memberimu hidayah melalui diriku. Sesungguhnya agama ini tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya.Dan agama ini tidak diterima kecuali dengan sholat.Dan sholat tidak diterima kecuali dengan Qur’an.” Si badui berkata: “Maka ajarilah saya.” Maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم mengajarinya Qul huwallohu ahad. Dia berkata: “Tambahilah saya. Belum pernah saya mendengar dalam basith ataupun ojz (istilah-istilah dalam syair) yang lebih bagus daripada ini.”

Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Wahai badui, ini adalah Kalamulloh, bukan syair. Sesungguhnya engkau jika membaca Qul huwallohu ahad satu kali, engkau mendapatkan pahala membaca sepertiga Al Qur’an.Dan jika engkau membaca Qul huwallohu ahad dua kali, engkau mendapatkan pahala membaca dua pertiga Al Qur’an.Dan jika engkau membaca Qul huwallohu ahad tiga kali, engkau mendapatkan pahala membaca Al Qur’an semuanya.” Si badui menjawab: ”Sesembahan yang terbaik adalah sesembahan yang menerima amalan sedikit tapi memberi pahala yang banyak.” Lalu Rosululloh صلى الله عليه وسلم bertanya kpadanya: “Apakah engkau punya harta?” dia menjawab: “Tidak ada di Bani Sulaim secara keseluruhan yang lebih miskin daripada saya.” Maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda kepada para Shohabat beliau: “Berilah dia.” Maka mereka memberi dia sampai mereka membikinnya merasa besar. Lalu bangkitlah Abdurrohman bin Auf seraya berkata: “Wahai Rosululloh, sungguh dia akan mendapatkan dari saya onta betina yang bunting, lebih rendah daripada onta berleher panjang, dan lebih tinggi daripada onta pemikul beban, bisa mengejar yang lain, tapi dia sendiri tidak bisa terkejar. Onta yang Anda hadiahkan pada saya pada hari perang Tabuk.Dengan onta itu saya mendekatkan diri kepada Alloh dan saya berikan pada si badui ini.”

Maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Engkau telah menggambarkan ontamu. Maka aku akan menggambarkan padamu pahalamu di sisi Alloh pada hari Kiamat.” Dia menjawab: “Iya.” Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Engkau akan mendapatkan seperti onta dari mutiara berongga yang kaki-kakinya terbuat dari zabarjad (sejenis permata) hijau, lehernya dari zabarjad kuning, di atas punggungnya ada sekedup (semacam kemah), dan di atas sekedup itu ada sutra tipis dan tebal. Dan onta itu akan membawamu melewati Shiroth bagaikan kilat yang menyambar. Setiap orang yang melihatmu akan merasa iri dengannya pada hari Kiamat.” Maka Abdurrohman berkata: “Saya telah ridho.”

Lalu si badui tadi keluar, lalu dia dijumpai oleh seribu orang badui dari Bani Sulaim yang menaiki seribu tunggangan dan disertai oleh seribu pedang dan seribu tombak. Dia bertanya pada mereka: “Kalian mau kemana?” Mereka menjawab: “Kami mau pergi ke orang yang mentotolkan sesembahan kita itu untuk kami bunuh.” Maka dia berkata: “Jangan kalian lakukan itu. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar selain Alloh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Alloh.”Lalu dia menceritakan pada mereka kisah tadi. Maka mereka semua berkata: “Tiada sesembahan yang benar selain Alloh, dan Muhammad adalah utusan Alloh.”

Lalu mereka masuk, maka disampaikan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم tentang hal itu, maka beliau menyambut mereka tanpa memakai selendang. Lalu mereka turun dari kendaraan mereka dan menghadap beliau ketika berjumpa dengan beliau dan mereka berkata: “Tiada sesembahan yang benar selain Alloh, dan Muhammad adalah utusan Alloh.” Lalu mereka berkata: “Wahai Rosululloh, perintahkanlah kami dengan suatu perintah.” Beliau bersabda: “Hendaknya kalian ada di bawah bendera Kholid ibnul Walid.” Tidak ada yang beriman dari Arob ataupun yang selain mereka berjumlah seribu orang.”

Aku –Al Baihaqiy- katakan: hadits ini diriwayatkan oleh syaikh kami Abu Abdillah Al Hafizh dalam “Al Mu’jizat” dengan ijazah dari Abu Ahmad bin Adi Al hafizh seraya berkata: Abu Ahmad bin Adi Al Hafizh menuliskan kepadaku, menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Ali ibnul Walid As Sulamiy menyampaikan hadits pada mereka, lalu menyebutkan hadits tadi. Dan beliau menyebutkan di akhirnya: Abu Ahmad berkata: Muhammad bin Ali As Sulamiy: menceritakan pada kami bahwa Ibnu Abdul A’la menyampaikan hadits ini secara terpotong. Dan dia menceritakan hadits ini dengan panjang dari asal kitabnya bersama Ru’aif Al Warroq.Dan kisah tadi juga diriwayatkan dalam hadits ‘Aisyah dan Abi Huroiroh.Dan yang kami sebutkan tadi adalah sanad yang terbagus dalam kisah tadi.Wallohu a’lam.”(selesai dari “Dalailun Nubuwwah”/Al Baihaqiy/6/hal. 168).

Dan diriwayatkan juga oleh Abu Nu’aim dalam “Dalailun Nubuwwah” no. 266).

Sanad terbaik yang disebutkan oleh Al Baihaqiy رحمه الله di dalamnya ada Muhammad bin Ali ibnul Walid As Sulamiy.

Al Hafizh Al Isma’iliy رحمه الله berkata tentangnya: “Orang ini adalah munkarul hadits.” (“Mu’jam Asamisy Syuyukh”/Abu bakr Al Isma’iliy/1/hal. 232).

Ali bin Muhammad Al Kinaniy رحمه الله berkata tentangnya: “Orang ini mendatangkan berita yang batil. Dan yang bertanggungjawab akan hadits batil tadi adalah dirinya.”(“Tanzihusy Syari’atil Marfu’ah”/1/hal. 110).

Kenapa dia yang bertanggung jawab dengannya?Karena dia itulah yang menyendiri dengan hadits tadi, dalam keadaan dia adalah rowi yang lemah sekali.

Al Hafizh Ath Thobroniy رحمه الله dalam “Al Mu’jamush Shoghir” (948) berkata: “Menyendiri dengan berita ini Muhammad bin Abdil A’la.”

Ibnu Dihyah رحمه الله dalam “Nihayatus Saul Fi Khoshoishir Rosul” berkata: “berita ini adalah palsu.” (dinukilkan oleh As Suyuthiy sebagaimana dalam “Jami’ul Ahadits” (28414)).

Al Imam Ibnu Katsir رحمه الله dalam “Al Bidayah Wan Nihayah” (6/hal. 149) menyebutkan kisah tadi dan berkata: hadits dhobb, bersamaan dengan adanya kemunkaran dan keanehan di dalamnya.”

Beliau juga berkata di akhir kisah, di halaman 150: “Dan hadits itu juga lemah. Yang bertanggung jawab tentangnya adalah si Sulamiy ini.Wallohu a’lam.

Al Imam Adz Dzahabiy رحمه الله setelah menukilkan ucapan Al Baihaqiy berkata: “Demi Alloh, Al baihaqiy benar, maka hadits tadi adalah berita yang batil.” (“Mizanul I’tidal”/no. (7964)).

Tiada keraguan bahwasanya hadits inilemah sekali, dan bahkan palsu.Dan dakwah Islamiyyah tidak tertolong kecuali dengan kejujuran.

 

Bab Dua:

Dalil-dalil Yang Pasti Tentang Ucapan Dan Perbuatan Para Hewan Yang Di Dalamnya Ada Dalil Kenabian Muhammad صلى الله عليه وسلم

Cukuplah bagi kita dalil-dalil shohih tentang berbicaranya binatang-binatang, sebagian bagian dari alamat kenabian Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم.

Cukup bagi kita misalkan riwayat Sa’id ibnul Musayyab dan Abu Usamah bin Abdirrohman bahwasanya keduanya mendengar Abu Huroiroh رحمه الله berkata:

قالرسولاللهصلىاللهعليهوسل)  :ينمارجليسوقبقرةلهقدحملعليهاالتفتتإليهالبقرةفقالتإنيلمأخلقلهذاولكنيإنماخلقتللحرثفقالالناسسبحاناللهتعجباوفزعاأبقرةتكلم فقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم  : .» فإنيأومنبهوأبوبكروعمر«

قالأبوهريرة: قالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم: بيناراعفيغنمهعداعليهالذئبفأخذمنهاشاةفطلبهالراعيحتىاستنقذهامنهفالتفتإليهالذئبفقاللهمنلهايومالسبعيومليسلهاراع  غير  فقالالناسسبحانالله. فقالرسولاللهصلىاللهعليهوسلم :فإنيأومنبذلكأناوأبوبكروعمر

Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Ketika ada seseorang menggiring seekor sapi miliknya dan membebaninya dengan beban, maka si sap menoleh kepadanya seraya berkata: “Bukan untuk ini aku diciptakan. Tapi aku diciptakan untuk persawahan.” Maka orang-orang berkata karena heran dan terkejut: “Mahasuci Alloh! Apakah sapi bisa berbicara?” maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Akan tetapi aku beriman akan berita itu. Abu Bakr dan Umar juga beriman.”

Abu Huroiroh berkata lagi:Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Ketika ada seorang penggembala di tengah-tengah kambing-kambingnya, dia diserang serigala, lalu serigala itu mengambil satu ekor dari kambingnya. Maka sang penggembala mengejarnya hingga bisa menyelamatkan kambing itu darinya. Maka si serigala menoleh kepadanya seraya bertanya padanya: “Siapakah yang akan mengurusi kambing-kambing ini pada hari binatang buas, hari di mana kambing-kambing tidak punya pengurus selain aku?”.” Maka orang-orang berkata: “Mahasuci Alloh!” maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Akan tetapi aku beriman akan berita itu. Abu Bakr dan Umar juga beriman.”

(HR. Al Bukhoriy (2324) dan Muslim (2388)).

Dan dari Abu Sa’id Al Khudriy رضي الله عنه yang berkata:

عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه قال: ألا تتقيالله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب:ألا أخبرك بأعجب من ذلك: محمد صلى الله عليه و سلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال:فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فنودي الصلاة جامعة ثم خرج، فقال للراعي:صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة « : فأخبرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ،» أخبرهم «حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده

 “Ada seekor serigala menyerang seekor kambing, maka dia mengambil kambing itu, maka si penggembala mengejarnya lalu merenggut kambing tadi dari serigala tadi. Maka si serigala duduk di atas ekornya dan berkata: “Apakah engkau tidak bertaqwa kepada Alloh, engkau mencabut dariku rizqi yang Alloh giring kepadaku?” Maka si penggembala berkata: “Aduh, alangkah herannya aku, ada serigala duduk di atas ekornya dan berbicara denganku dengan ucapan manusia.” Maka si serigala berkata: “Maukah kukabarkan padamu dengan yang lebih mengherankan dari itu? Muhammad صلى الله عليه وسلم di Yatsrib mengabari manusia dengan berita-berita yang telah lalu.” Lalu si penggembala berangkat menggiring kambing-kambingnya hingga masuk Madinah, lalu dia menambatkan kambing-kambingnya ke suatu sisi Madinah, lalu dia mendatang Rosululloh صلى الله عليه وسلم, lalu dia mengabarkan pada beliau apa yang terjadi. Lalu Rosululloh صلى الله عليه وسلم memerintahkan untuk diserukan “Asholatu jami’ah.” Lalu beliau keluar, lalu beliau bersabda kepada si penggembala: “Kabarilah mereka.” Lalu dia mengabarkan pada orang-orang apa yang terjadi. Kemudian Rosululloh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Benar. Demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah terjadi hari Kiamat sampai binatang-binatang buas mengajak bicara manusia, ujung cambuk seseorang mengajak pemiliknya berbicara, tali sandalnya mengajaknya bicara, dan pahanya mengabarinya apa yang diperbuat oleh keluarganya ketika dia pergi.”(HR. Al Imam Ahmad (11809)/dan dishohihkan oleh Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله dalam “Al Jami’ush Shohih” (2266)).

                Dan termasuk dari alamat kenabian juga adalah pahamnya Nabi صلى الله عليه وسلم tentang keluhan binatang-binatang terhadap orang yang menzholimi mereka.

                Dari Abdulloh bin Ja’far رضي الله عنهما yang berkata:

أردفني رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم خلفه فأ ر سر إ ر لي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا. وكانرسول الله صلى الله عليه و سلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يوما حائطامن حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه . فلما رأى النبي صلى الله عليه و سلم ح ر نمن صاحب « : وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه و سلم سراته وذفراه فسكن، فقال: منصاحبالجمل ? فجاءفتىمنالأنصارفقال: هولييارسولالله. فقال: أماتتقياللهفيهذهالبهيمةالتيملككهاالله؟إنهشكاإيلأينكتجيعهوتدئبه

“Rosululloh صلى الله عليه وسلم memboncengkan diriku pada suatu hari di belakang beliau.Lalu beliau membisikkan ke aku suatu hadits yang aku tidak mengabarkannya kepada seorangpun selamanya.Dan dulu Rosululloh صلى الله عليه وسلم tempat yang paling beliau sukai untuk menutup diri saat buang hajat adalah gundukan atau dinding pohon korma.Beliau pada suatu hari masuk ke suatu kebun dari kebun-kebun Anshor.Tiba-tiba saja ada seekor onta jantan mendatangi beliau dalam keadaan melenguh dan air matanya berlinang.Ketika dia melihat Nabi صلى الله عليه وسلم diapun bersuara lirih sambil berlinang air mata.Maka Rosululloh صلى الله عليه وسلم mengusap punggungnya dan belakang telinganya sehingga diapun tenang. Lalu beliau bertanya: “Siapakah pemili Onta ini?” maka datanglah seorang pemuda dari Anshor seraya berkata: “Onta itu milik saya waha Rosululloh.” Maka beliau bersabda: “Tidakkah engkau bertaqwa pada Alloh terhadap binatang yang Alloh kuasakan kamu kepadanya ini? Sesungguhnya dia mengeluh kepadaku bahwasanya engkau membikinnya lapar dan membebaninya dengan pekerjaan yang banyak.”(HR. Ahmad (1745) dan dishohihkan oleh Al Imam Al Wadi’iy رحمهالله dalam “Al Jami’ush Shohih” (2264)).

                Dan di Antara ayat-ayat kenabian adalah tunduknya onta-onta kepada Nabi صلى الله عليه وسلم dan mereka berlomba-lomba mendekat ke beliau untuk disembelih.

                Dari Abdulloh bin Qoroth رضي الله عنه :

عنالنبيصلىاللهعليهوسلمقال إنأعظمالأيامعندالله تباركوتعالى يومالنحرثميومالقروقالوقربلرسولاللهصلىاللهعليهوسلمبدناتخمسأوستفطفقنيزدلفنإليهبأيتهنيبدأفلماوجبتجنوبهاقال: فتكلمبكلمةخفيةلمأفهمها،فقلت: ماقال: قال  : منشاءاقتطع«

Dari Nabi صلى الله عليه وسلم yang bersabda: “Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Alloh تبارك وتعالى adalah hari Nahr (10 Dzul Qo’dah) lalu hari Qorr (11 Dzul Qo’dah).”

Dan didekatkan kepada Rosululloh صلى الله عليه وسلمlima atau enam ekor onta, maka mulailah onta-onta itu mendekat kepada beliau berlomba untuk disembelih pertama kali. Ketika badan-badan mereka telah jatuh, beliau berbicara dengan suara pelan dan tidak saya pahami. Maka saya bertanya: “Apa yang beliau ucapkan?” dijawab: beliau bersabda: “Barangsiapa menginginkan silakan dia mengambil sepotong.” (HR. Al Imam Ahmad (19098) dan Abu Dawud (1765)/dan dihasankan oleh Al Imam Al Wadi’iy رحمه الله dalam “Al Jami’ush Shohih” (2267)).

                Dalil-dalil yang tetap ini dan semisalnya itu cukup untuk menetapkan agungnya ayat-ayat Alloh tentang kenabian Muhammad صلى الله عليه وسلم , dan di dalamnya ada pelajaran-pelajaran dan petuah-petuah.     

Bab Tiga:

Sebagian Kerumitan Seputar Hadits Palsu

Jika ada yang berkata: sesungguhnya banyak dari hadits-hadits palsu itu lafazh-lafazhnya ajaib dan disukai oleh jiwa.

                Jawabnya dengan taufiq dari Alloh adalah: manisnya lafazh memang menarik hati. Akan tetapi tidaklah hal itu menunjukkan shohihnya hadits.Bahkan banyak dari para pemalsu yang sengaja membikin lafazh-lafazh bijaksana dalam rangka menggait hati manusia.

                Al Imam Ibnush Sholah رحمه الله berkata: “Kemudian, sesungguhnya si pemalsu terkadang membikin ucapan dari dirinya sendiri, lalu dia meriwayatkannya. Dan terkadang dia mengambil ucapan dari sebagian ahli hikmah atau yang lain, lalu dia memalsukannya sebagai sabda Rosululloh صلى الله عليه وسلم .(“Muqoddimah Ibnush Sholah”/hal. 58).

                Dan jika seseorang berkata: sesungguhnya hadits Jabir رضي الله عنه tidak ada di dalam sanadnya itu seorang pendusta, maka tidak bisa dihukumi sebagai hadits palsu.

                Jawabnya dengan taufiq dari Alloh adalah: terkadang kepalsuan hadits itu diketahui dengan melihat ke sanadnya, dan terkadang diketahui dengan melihat ke isinya, karena kepalsuan terkadang menimpa rowi yang lalai sekali atau yang semisal itu, dan mereka bukanlah pendusta, namun mereka tidak menyadari masuknya hadits palsu dalam riwayat-riwayat mereka.

                Al Imam Ibnush Sholah رحمه الله berkata: “Dan terkadang seseorang keliru sehingga terjatuh ke dalam suatu amalan yang menyerupai pemalsuan tanpa dia sengaja, sebagaimana terjadi pada Tsabit bin Musa Az Zahid dalam hadits:

منكثرتصلاتهبالليلحسنوجههبالنهار

 “Barangsiapa banyak sholatnya di malam hari, indahlah wajahnya di siang hari.”

(“Muqoddimah Ibnush Sholah”/hal. 58).

                Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam “Sunan” beliau nomor (1333) dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنهما.

                Al Imam Ibnu Adi رحمه الله berkata: “Dan aku dikabari dari Muhammad bin Abdillah bin Numair bahwasanya disebutkan pada beliau hadits ini dari Tsabit, maka beliau berkata: “Ini hadits batil. Tersamarkan pada diri Tsabit. Yang demikian itu adalah dikarenakan Syarik itu senang bercanda, sementara Tsabit itu pria yang sholih, maka ucapan tadi tersamarkan pada Tsabit, ketika dia masuk ke majelis Syarik dalam keadaan Syarik berkata (meriwayatkan hadits dari): “Al A’masy: dari Abu Sufyan: dari Jabir: dari Nabi صلى الله عليه وسلم .” lalu Syarik menoleh dan melihat ke Tsabit dan bercanda dengannya seraya berkata: “Barangsiapa banyak sholatnya di malam hari, indahlah wajahnya di siang hari.”

Tsabit karena kelalaiannya mengira bahwasanya perkataan yang diucapkan oleh Syarik tadi adalah bagian dari sanad yang dibacakannya, maka dia menghapalnya sebagai hadits dari sanad tadi.Padahal itu hanyalah ucapan Syarik.”

(selesai dari “Al Kamil Fidh Dhu’afa”/2/hal. 99).

                Dan jika seseorang berkata: Apakah bisa hadits dihukumi sebagai hadits palsu tanpa melihat ke sanad hadits?

                Jawabnya dengan taufiq dari Alloh adalah: Iya, dengan melihat faktor-faktor penyerta pada hadits tadi.

                Al Imam Ibnush Sholah رحمه الله berkata: “Hanyalah diketahui bahwasanya hadits itu palsu dengan pengakuan si pemalsu, atau dengan ucapan yang menduduki posisi pengakuan bahwasanya itu adalah palsu. Dan terkadang para ulama memahami adanya kepalsuan dengan melihat ke faktor penyerta dari kondisi rowi dan hadits yang diriwayatkan.Sungguh telah dipalsukan hadits-hadits panjang yang mana kelemahan lafazh dan maknanya menjadi saksi akan kepalsuannya.”

(“Muqoddimah Ibnush Sholah”/hal. 58).

                Jika ada orang bertanya: Siapakah yang mengatahui bahwasanya hadits itu palsu tanpamelihat kepada sanadnya?

                Jawabnya dengan taufiq dari Alloh: Ini adalah tugas para ulama penghapal yang kokoh hapalan hadits dan sanadnya, yang menyelami Sunnah Nabawiyyah.

                Al Imam Ibnul Qoyyim رحمه الله ditanya: apakah ungkin mengetahui hadits palsu dengan suatu ketentuan, tanpa melihat kepada sanadnya?

                Maka beliau رحمه الله menjawab: “Ini adalah pertanyaan yang besar. Hal itu hanyalah diketahui oleh orang yang menyelami pengetahuan sunnah-sunnah yang shohih, dan sunnah tadi telah bercampur dengan darah dan dagingnya, dan dia dengan itu memiliki kemampuan yang mantap dan kekhususan yang besar untuk mengetahui sunnah-sunnah dan atsar-atsar serta mengetahui sejarah Rosululloh صلى الله عليه وسلم dan jalan hidup beliau, dalam perkara yang beliau perintahkan, beliau larang, beliau kabarkan, dan yang beliau serukan, serta perkara yang beliau cintai, dan yang beliau benci, dan perkara yang beliau syariatkan kepada umat beliau, yang mana seakan-akan dia telah berkumpul dengan Rosululloh صلى الله عليه وسلم , seperti satu orang dari para Shohabat beliau yang mulia.
Ulama semacam ini mengetahui kondisi-kondisi Rosululloh
صلى الله عليه وسلم , jalan hidup beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, apa yang mungkin dikabarkan oleh beliau, dan apa yang mustahil beliau kabarkan, yang pengetahuan macam ini tidak diketahui oleh orang lain, …” dst.

(selesai dari Naqdul Manqul Wal Muhikkul Mumayyiz”/Ibnul Qoyyim/hal. 3/cet. Maktabatur Ridhwan).

والله تعالى أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.

Shan’a, 8 Rajab 1435 H

Iklan

Comments on: "Bukti Kenabian Sampai Tingkat Perkataan Para Hewan" (4)

 1. abu 'iffah said:

  bismillah. baarokallohu fiikum. alhamdulillah

  Suka

 2. abu 'iffah said:

  Bismillah. Pada artikel “Hukum Mengambil Upah Dari Pengajaran Agama Dan Pembacaan Ruqyah”, sudah beberapa hari saya coba klik untuk buka lewat handphone tapi tidak bisa terbuka. tapi artikel2 lainnya alhamdulillah bisa saya baca isinya lewat hp. Baarokallohu Fiikum

  Suka

  • Jika terjadi problem seperti itu, setahu ana ram pada hp antum atau memori kurang (low memory) tidak mencukupi,khusus karena tulisan Abu Fairuz Abdurrahman tulisannya panjang, sehingga membutuhkan banyak ram. Antum tambah memory. Allahua’lam.

   Jika ikhwah dimanapun ada pengalaman tentang problem-problem internet seperti Abu Iffah, maka mohon berikan masukan. Barakallahufik.

   Suka

 3. abu 'iffah said:

  Bismillah. Ternyata Benar Memori hp tidak mencukupi sehingga tidak bisa membuka artikel yang panjang. setelah tadi saya coba buka lewat google dengan cara mengetikan judul artikel ke dalam kotak pencarian google alhamdulillah sudah bisa saya baca isi artikel. BAAROKALLOHU FIIKUM

  Suka

Tinggalkan Balasan Ash Habul Hadits

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: