“ Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan selama aku sanggup. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepadaNya aku bertawakal dan hanya kepadaNya-lah aku kembali ” QS : Huud : 88

Sheikh Yahya On Telegram

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengikuti :

telegram.me/aladabulmufrad
telegram.me/kitabulilmi
telegram.me/ashhabulhaditsalMuntaqa
telegram.me/KitabulImanSyarhShahihBukhari

Baca entri selengkapnya »

Iklan

Hukum Gadai

Berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ kaum muslimin, sistem hutang–piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan.
Dalil di dalamAl-Qur’an, yaitu firman Allah:

ﻭَﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺳَﻔَﺮٍ ﻭَﻟَﻢْ ﺗَﺠِﺪُﻭﺍ ﻛَﺎﺗِﺒًﺎ ﻓَﺮِﻫَﺎﻥٌ ﻣَّﻘْﺒُﻮﺿَﺔٌ ۖ ﻓَﺈِﻥْ ﺃَﻣِﻦَ ﺑَﻌْﻀُﻜُﻢ ﺑَﻌْﻀًﺎ ﻓَﻠْﻴُﺆَﺩِّ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺍﺅْﺗُﻤِﻦَ ﺃَﻣَﺎﻧَﺘَﻪُ ﻭَﻟْﻴَﺘَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺭَﺑَّﻪُ ۗ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻜْﺘُﻤُﻮﺍ ﺍﻟﺸَّﻬَﺎﺩَﺓَ ۚ ﻭَﻣَﻦ ﻳَﻜْﺘُﻤْﻬَﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﺁﺛِﻢٌ ﻗَﻠْﺒُﻪُ ۗ ﻭَﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [Al-Baqarah : 283].   Baca entri selengkapnya »

photo_2017-11-08_22-33-50

Arti kata TASHFIYAH :
Tashfiyah / mensucikan kehidupan kaum muslimin dari noda-noda kesyirikan dalam berbagai bentuknya, memperingatkan dari bid’ah yang mungkar dan pemikiran-pemikiran batil yang menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin, membersihkan sunnah nabi dari riwayat-riwayat dha’if dan palsu yang mengotori kemurnian islam dan menghambat kemajuan kaum muslimin demi menunaikan amanah ilmiyah seperti sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,

“Agama ini dibawa pada setiap penerusnya oleh orang-oang adilnya, mereka melenyapkan penyimpangan orang-orang yang melampau batas dan tipu daya para pengekor kebatilan serta menghilangkan takwilnya orang-orang jahil”. Baca entri selengkapnya »

photo_2017-11-03_18-26-20

Imam dijadikan sebagai pemimpin dan wajib diikuti dalam shalat, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu :

ﻋَﻦْ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺃَﻧَّﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺟُﻌِﻞَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡُ ﻟِﻴُﺆْﺗَﻢَّ ﺑِﻪِ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻔُﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺭَﻛَﻊَ ﻓَﺎﺭْﻛَﻌُﻮﺍ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻤِﻊَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻤَﻦْ ﺣَﻤِﺪَﻩُ ﻓَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺳَﺠَﺪَ ﻓَﺎﺳْﺠُﺪُﻭﺍ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺻَﻠَّﻰ ﺟَﺎﻟِﺴًﺎ ﻓَﺼَﻠُّﻮﺍ ﺟُﻠُﻮﺳًﺎ ﺃَﺟْﻤَﻌُﻮﻥَ

“Dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwasanya beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihnya. Apabila ia ruku’, maka ruku’lah. Dan bila ia mengatakan ‘sami’allahu liman hamidah’, maka katakanlah,’ Rabbana walakal hamdu’. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan bila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah dengan duduk semuanya”. [Muttafaqun ‘alaihi]. Baca entri selengkapnya »

photo_2017-11-03_18-26-15

Asy Syaikh Muhammad Bin Abdil wahhab rahimahulloh berkata : 

 ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ .  Mendakwahkannya.

Asy Syaikh Al-utsaimin Rahimahullah  menjelaskan:

  • Mendakwahkannya maksudnya mendakwahkan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Tahapannya ada 3 atau 4.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: Baca entri selengkapnya »

photo_2017-11-03_18-26-26
Kitab Aqidah Washitiyyah
بسم الله الرحمن الرحيم

Bahwasanya hari kiamat itu akan tegak sebagaimana yang Allah khobarkan dalam kitabnya dan melalui lisan RosulNya dan merupakan ijma kaum muslimin.

Ketika hari kiamat itu manusia yang dikubur akan dibangkitkan, dan manusia yang tidak dikubur juga akan dibangkitkan Allah azza wa jalla,

Allah jalla wa ‘ala berfirman: Surah Al-Mutaffifin, 3-6

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” Baca entri selengkapnya »

khalifah dan ulama

Al Fadhli Ibnu Robi’ bercerita tentang perintah Harun Ar Rosyid padanya untuk mencari ulama : “…… carikanlah untukku seseorang.” Maka saya berkata: Di daerah ini ada Al Fudhoil bin Iyadh. ”  Maka Al Harun Ar Rosyid berkata: “Marilah kita berangkat menemuinya.” Maka kami mendatangi beliau, ternyata beliau sedang berdiri sholat, beliau membaca suatu ayat dan mengulang-ulangnya. Harun berkata padaku: “Ketuklah pintu.” Maka aku mengetuk pintu.

Lalu Al Fudhoil bertanya: “Siapakah ini?” Maka aku berkata: “Penuhilah panggilan Amirul Mukminin.” Maka beliau menjawab: “Apa urusanku dengan Amirul Mukminin?” Maka aku berkata: “Maha Suci Alloh, apakah anda tidak punya kewajiban taat? Atau bukankah telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda:   Baca entri selengkapnya »

Doa Ketika Mendapatkan Kesulitan Yang Besar

Demikian pula, doa ketika ada kesulitan besar adalah dengan tauhid (6).
—————————————–

(6) HR. Al Bukhoriy (6346) dan Muslim (2730) dari Ibnu Abbas رضي الله عتهما yang berkata :

Nabi صلى الله عليه وسلم itu jika beliau tertimpa kesulitan besar, beliau selalu berdoa:

(( لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.))

“Tiada sesembahan yang benar selain Allah Yang Maha Agung Lagi Maha Penyabar. Tiada sesembahan yang benar selain Alloh Robb ‘Arsy yang agung. Tiada sesembahan yang benar selain Alloh Robb langit dan bumi dan Robb ‘ Arsy yang Mulia.” Baca entri selengkapnya »